ROSJA STWARZA KONFLIKTY TERYTORIALNE

ROSJA STWARZA KONFLIKTY TERYTORIALNE

28.06.2020 Wyłącz przez agonist admin

This post is also available in: Русский (rosyjski) Deutsch (niemiecki)

Hits: 0

Zagrażają umowy międzynarodowe i wartości europejskie, prowokują nowe konflikty terytorialne, wywoływane przez Rosję

«Zagrażają umowy międzynarodowe i wartości europejskie, prowokują nowe konflikty terytorialne, wywoływane przez Rosję. Po 1 lipca 2020 roku nadejdą mroczne czasy. Ręka króla wycelowana w Europę»

Liked it? Take a second to support agonist admin on Patreon!